NOWOŚĆ!!!
SuperBand 3D to wysokiej jakości grafiki dające efekt trójwymiarowy.
więcej...
 
Nadruk
Opaski PromoBand mogą być nadrukowane według Państwa projektu. Po więcej informacji dotyczących wykonywanych przez nas nadruków prosimy zajrzeć tutaj
 
 

 

 
Informacje o zasadach współpracy

 
1. Warunki wstępne
Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Składając po raz pierwszy zamówienie wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie NIP i Regon oraz podanie na zamówieniu Państwa numeru konta bankowego. Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są według przyjętych przez nas zasad, opartych na aktualnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. Wszelkie odstępstwa od tych zasad muszą być potwierdzone przez nas na piśmie. Po uprzednim poinformowaniu klienta, zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od zlecenia przy zaistnieniu ryzyka w realizacji płatności.
 
2. Warunki płatności
Przy pierwszych trzech transakcjach pobierana jest zaliczka w wysokości 50% kwoty zamówienia brutto, a pozostała część należności w dniu odbioru towaru jest płatna gotówką lub potwierdzonym przelewem. W przypadku stałej współpracy oferujemy faktury z odroczonym terminem płatności. Duże nakłady realizowane na indywidualne zamówienie wymagają odrębnego ustalenia warunków płatności. Przy przekroczeniu wyznaczonych terminów płatności kolejne zlecenia wykonywane będą po dokonaniu 100% przedpłaty.

 
3.Ceny
Ceny nie obejmują podatku VAT. Kalkulacja jest ważna przez 14 dni i po tym terminie należy potwierdzić jej aktualność. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen bez uprzedzenia w razie znacznych zmian kursu walutowego, zmian stawek celnych, stawek podatku VAT lub zmian cen zakupu. Wycena nie obejmuje kosztów transportu i zwrotu potwierdzonej kopii faktury. Rabatowaniu nie podlegają ceny nadruku i przygotowalni. Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen.

 
4. Warunki dostawy
Termin dostawy ustalony z ARACENA Agencja Reklamowa jest jedynie terminem przybliżonym, a nie terminem ostatecznym. Odbiór towaru następuje własnym transportem Zamawiającego lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej na koszt odbiorcy. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia +/- 5% w stosunku do zamówionej ilości towarów. Towar jako próbki oraz koszty transportu pokrywa odbiorca. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązywania się ze zobowiązań finansowych dotyczących poprzednich dostaw. Przy odbiorze towarów dostarczanych przez spedycję prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, a w przypadku niezgodności zgłoszenie reklamacji spedytorowi przy jego udziale.

Nie odpowiadamy za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską gdyż jest to usługa na życzenie klienta i na jego odpowiedzialność.

 
5. Reklamacje
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia czy dostarczone artykuły zgodne są z warunkami umowy. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie przedstawić komisyjny protokół reklamacyjny, najpóźniej w terminie 14 dni od daty dostawy. W wypadku, gdy dostarczone artykuły nie są zgodne z warunkami umowy ARACENA Agencja Reklamowa zobowiązana jest jedynie do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych artykułów. Nie będziemy akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania świadczenia, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy.

 
6. Zamówienie
Zamówienie w formie pisemnej powinno zawierać: dokładną nazwę i numer katalogowy towaru, precyzyjnie określone kolory towaru, ilość zamawianego towaru, kolor nadruku (prosimy posługiwać się wzornikiem kolorów PANTONE), dokładną treść nadruku i cechy (logo), określenie wielkości i miejsca nadruku. zamówienia dotyczące wznowień również powinny być opisane precyzyjnie z podaniem wszystkich wyżej wymienionych punktów. przysłany skład komputerowy powinien być przygotowany wektorowo z czcionkami zamienionymi na krzywe. Skład powinien być w skali 1:1 i nie powinien zawierać bitmap.

 


Wszelkie zapytania prosimy kierować na nasz adres info@promoband.pl lub telefonicznie 58 736-61-82, z przyjemnością przedstawimy Państwu najlepszą ofertę cenową oraz ustalimy terminy realizacji.

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone ©